Zdravie

Z Základy prvej pomoci
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Zdravie môže byť definované negatívne ako absencia choroby, funkcionálne ako schopnosť vyrovnať sa s dennými aktivitami alebo pozitívne ako spôsobilosť a pohoda balansu (vyrovnanosti). V každom organizme je zdravie forma homeostázy. To je stav balansu s príjmom a výdajom energie a látky v rovnováhe (s možnosťou rastu). Zdravie tiež značí dobré vyhliadky na trvajúce prežitie. U vnímajúcich bytostí ako sú ľudia je zdravie širší koncept.

Zdravie podľa WHO

Svetová zdravotnická organizácia (WHO) definuje zdravie ako "stav kompletnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody, a neskladá sa len z absencie choroby alebo vady". Hoci toto je užitočná a akurátna definícia, niekto ju môže považovať za idealistickú a nerealistickú. Použitím tejto WHO definície je klasifikovaných 70-95% ľudí ako nezdravých.

Najsolídnejšie aspekty pohody, ktoré pevne vyhovujú sfére medicíny sú enviromentálne zdravie, výživa, prevencia choroby a verejné zdravotné záležitosti, ktoré môžu byť skúmané a môžu pomôcť pri meraní pohody.

Spoločnosť a zdravie

Zdravie je stav pohody, plnej sily alebo celistvosti. Individuálne zdravie je založené na zdravej (celej) rodine, zdravej (celej) komunite a zdravej (celej) spoločnosti v zdravom svete. Preto sa zistilo, že zdravie jednotlivých buniek u človeka závisí na celkovom zdraví osoby, ako je to i s jednotlivcom v spoločnosti. Niekoľko príkladov týchto zdravých spoločností existuje v súčasnom svete, obvykle sú izolované.

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Osobné nástroje