WHO

Z Základy prvej pomoci
Prejsť na: navigácia, hľadanie
WHO centrála v Ženeve

Svetová zdravotnícka organizácia - WHO (World Health Organization) je agentúra OSN (UN - United Nations), konajúca ako koordinačná autorita v medzinárodnom verejnom zdraví - centrála je v Ženeve vo Švajčiarsku. WHO bola založená OSN 7.4. 1948 a zdedila mnoho mandátov a zdrojov po svojom predchodcovi, Zdravotnej organizácii (Health Organization - HO), ktorá bola agentúrou organizácie Liga Národov.

Obsah

Misia

Konštitúcia (štatút) WHO stanovuje, že jej misiou je "dosiahnuť pre všetkých ľudí najvyššiu možnú úroveň zdravia". Jej hlavná úloha je likvidovať choroby, špeciálne kľúčové infekčné choroby. Popri koordinácii medzinárodného monitorovania vypuknutia infekčných chorôb ako SARS, malária a AIDS, WHO relizuje tiež programy na likvidáciu týchto chorôb, vývojom a distribúciou vakcín. Po rokoch likvidácie kiahní, WHO v roku 1979 prehlásila, že choroba bola eliminovaná - prvá choroba v histórii kompletne eliminovaná premysleným ľudským dizajnom. WHO sa blíži k úspechu vo vývoji vakcín proti chorobám malária a schistosomóza (infekčná choroba spôsobená druhom motolice skupiny Schistosoma) a plánuje eliminovať detskú obrnu v najbližších rokoch.

Konštitúcia WHO definuje zdravie ako stav kompletnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody a nielen ako absenciu choroby alebo vady. Popri jej práci na eliminácii chorôb, WHO tiež realizuje kampane, napr. na zvýšenie konzumácie zeleniny celosvetove, alebo na zníženie konzumácie tabaku, a vedie výskum: napr. či elektromagnetické pole okolo mobilných telefónov má negatívny vplyv na zdravie. Niečo z tejto práce môže byť kontroverzné, ako WHO report zo 4/2003, ktorý doporučil, že obsah cukru v zdravej strave má byť menej než 10%, čo viedlo k lobovaniu (nátlaku) cukrovarnického priemyslu proti tomuto doporučeniu.

Partnerstvo

Ako agentúra UN, WHO je financovaná systémom UN - príspevkami členských štátov. V súčasnosti práca WHO obsahuje viac kooperácie s partnermi ako mimovládne organizácie a farmaceutický priemysel i s nadáciami ako Nadácia Billa a Melindy Gates alebo Rockefellerova nadácia. Niektoré z týchto kooperácií môžu byť považované za verejno-privátne partnerstvá; polovica rozpočtu WHO je financovaná privátnými nadáciami a priemyslom.

Niektoré partnerstá WHO s privátnou sférou

Externé linky

Zdroj

Wikipedia

Osobné nástroje