Respirácia

Z Základy prvej pomoci
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Respirácia - dýchanie je proces, ktorým organizmus získava energiu reakciou kyslíka s glukózou - produkty sú voda, oxid uhličitý a ATP - adenozín trifosfát (energia). Respirácia sa obvykle zamieňa s dýchaním, ale nie sú zhodné. Respirácia prebieha na bunkovej úrovni, kým dýchanie je na inej úrovni. Respirácia prebieha v mitochondriách buniek a dodáva bunkám energiu.

Respirácia prebieha tiež v rastlinách, ktoré vydychujú produkty fotosyntézy - kyslík a glukózu, zdrojové látky fotosyntézy sú voda, oxid uhličitý, chlorofyl (katalyzátor) a energia (svetlo).


Reakcia respirácie

Aeróbna (s prístupom kyslíka) respirácia

Reakcia slovami:

glukóza + kyslík ---> vodná para + oxid uhličitý + energia (2380 kJ)

Anaeróbna (bez prístupu kyslíka) respirácia

Reakcia slovami:

glukóza ---> alkohol + oxid uhličitý + vodná para + energia (118 KJ)

Porovnanie vzorcov - anaeróbna respirácia uvoľňuje oveľa menej energie, pretože uvoľnený alkohol obsahuje veľa energie.

Dýchame kyslík a vydychujeme oxid uhličitý.

Je niekoľko metód klasifikácie fyziológie respirácie:

Podľa druhov

Podľa mechanizmu

Podľa experimentov

Podľa porúch a akútnosti

Podľa liečby

Podľa intenzívnej starostlivosti a pohotovostnej medicíny

Podľa iných medických predmetov

Súvisiace články

Zdroj: Wikipedia

Osobné nástroje