Prvá pomoc

Z Základy prvej pomoci
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Prvá pomoc je okamžitá a dočasná vhodná pomoc poskytnutá chorej alebo zranenej osobe, kým nebude poskytnutá medická liečba. Obvykle sa skladá zo série jednoduchých život zachraňujúcich medických techník, ktoré nedoktor alebo laik môže natrénovať s minimálnym vybavením.

História

V zahraničí bola formovaná v roku 1877 St. John Ambulance (ambulancia sv. Jána) aby učila prvú pomoc (termín podľa názvu rádu) vo veľkých centrách a baníckych okresoch. Rád a jeho tréning sa začal rozširovať v Británii a v Európe. V roku 1859 Henry Dunant pomohol organizovať vidiečanov vo Švajčiarsku na pomoc obetiam bitky o Solferino. O 4 roky sa v meste Ženeva stretli 4 národy a formovali organizáciu, z ktorej vznikol Medzinárodný červený kríž.

Ciele

Základné ciele prvej pomoci možno sumarizovať do troch bodov:

  • Zachrániť život - hlavný cieľ celej zdravotnej starostlivosti vrátane prvej pomoci je zachrániť životy.
  • Prevencie zhoršenia stavu - to značí upraviť externé faktory ako premiestniť postihnutého preč z nebezpečia, poskytnutie techník prvej pomoci na prevenciu zhoršenia zranenia ako napríklad zastavenie krvácania.
  • Pomáhať k zlepšeniu stavu - prvá pomoc tiež obsahuje snahu začať zotavovanie z choroby alebo zranenia a v niektorých prípadoch môže obsahovať dokončenie liečby ako v prípade aplikovania náplaste na malú ranku.

Prvá pomoc tiež obsahuje prevenciu počiatočného zranenia a bezpečnosť reagujúceho a liečebné fázy.

Základné znalosti

Ak jazyk zapadne a zablokuje dýchacie cesty, je nutné zakloniť hlavu dozadu, aby brada bola hore a jazyk sa zdvihne, čím dýchacie cesty uvoľní.

Určité zručnosti pre výkon prvej pomoci považujú za základné a vyučujú sa všade.

Tréning

Najlepšie je absolvovať tréning prvej pomoci predtým ako vznikne medický úraz. Človek potrebuje manuálny tréning od expertov aby vykonal prvú pomoc bezpečne, a pretože sa pokyny menia, tréning by sa mal opakovať každé 3 roky. KPR recertifikácia je doporučená každý rok. Tréning v prvej pomoci je často dostupný cez komunitné organizácie ako Medzinárodný červený kríž a St. John Ambulance. V mnohých krajinách Spoločenstva národov poskytuje tréning prvej pomoci St. John Ambulance a v niektorých krajinách fungujú služby ambulancií. V Škótsku St. Andrew's Ambulance Association poskytuje tréning prvej pomoci. V USA American Heart Association (Americká srdcová asociácia) a inštitúcia American CPR Training tiež ponúkajú tréning prvej pomoci. Na Slovensku tréning realizujú územné spolky Slovenského červeného kríža a ďalšie zdravotnícke organizácie.

Poskytovanie prvej pomoci

Techniky a procedúry prvej pomoci

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Osobné nástroje