PC-Update-200612

Z Základy prvej pomoci
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prosím asi tretí časopis, ktorý dal program First Aid Basics na CD bol PC Update z Melbourne, Austrália a to v - čísle 12/2006 - prosím programy na CD sú uvedené v zozname podľa abecedy, ako naznačujú nasledujúce obrázky.

Redaktorom časopisu PC Update patrí vďaka.

Pc-update.png


Pc-update1.png
Osobné nástroje