ABC

Z Základy prvej pomoci
Prejsť na: navigácia, hľadanie

ABC je skratka pre Airway (dýchacie cesty), Breathing (dýchanie) a Circulation (cirkulácia-obeh). Je to pomôcka na zapamätanie priorít pre kontrolu a liečbu mnohých akútnych medických situácií od prvej pomoci až po nemocničnú medickú liečbu. Dýchacie cesty, dýchanie a (krvná) cirkulácia sú životne dôležité a v tomto poradí ich treba riešiť.

Obsah

A - Airway - Dýchacie cesty

Ak sú dýchacie cesty pacienta blokované, kyslík sa nedostane do pľúc a tým ani do krvného obehu. Zaistenie voľných dýchacích ciest je prvý krok pri liečbe každého pacienta. Obvyklým problémom dýchacích ciest je ich blokovanie jazykom alebo dáveným jedlom.

Úvodné spriechodnenie dýchacích ciest sa často dosiahne "záklonom hlavy - povytiahnutím brady" alebo technikou zvanou uvoľnenie čelustí, aj keď iné postupy ako intubácia môžu byť nutné. Viac v článku Dýchacie cesty.

B - Breathing - Dýchanie

Pacient je potom kontrolovaný, či dýcha. Obvykle sú zistené nasledovné stavy: normálne dýchanie, hlučné dýchanie, lapavé dýchanie (dýchavičnosť) alebo kašľanie. Záchranca postupuje podľa natrénovaných inštrukcií. Obvykle v tomto bode sa ujasní, či pacient bude potrebovať záchrannú akciu - záchranné dýchanie alebo stabilizovanú polohu.

C - Circulation - Cirkulácia (krvný obeh)

Ak môže byť kyslík dopravený do pľúc čistými dýchacími cestami a efektívnym dýchaním, potrebná je cirkulácia krvi na prenos kyslíka po organizme. Kontrola aktívnej cirkulácie krvi sa realizuje viacerými spôsobmi - zistením pulzu, analýzou EKG alebo zistením času pre znovunaplnenie kapilár (vlásočníc).

Diskusia

Techniky aplikované v uvedených 3 krokoch sa budú líšiť podľa tréningu, praxe a často aj podľa národnosti záchrancu, pretože jednotlivé národné inštitúcie určujúce predpisy pre poskytovanie prvej pomoci môžu určiť priority odlišne.

Pozrite aj

Linky

Resuscitačná rada (UK)

Zdroj: Wikipédia

Osobné nástroje